PLATVOETEN

Oorzaak

Platvoeten of doorgezakte voeten zijn zeer frequent. De normale holle voetboog aan de binnenzijde is in min of meerdere mate uitgevlakt. De hiel is bij de meer ernstige platvoet naar binnen gekanteld.

Platvoeten kunnen aangeboren zijn en dus aanwezig vanaf kinderleeftijd of verworven en dan ontstaan op oudere leeftijd.

Verworven platvoeten zijn meestal het gevolg van een chronische peesontsteking aan de binnenenkel, namelijk de tibialis posteriorpees, met uiteindelijk functieverlies of scheur van deze pees.

Bij aangeboren platvoeten moet onderscheid gemaakt worden tussen een soepele platvoet die corrigeerbaar is bijvoorbeeld bij teenstand of een rigide platvoet die niet corrigeerbaar is, door een onderliggende beenderige afwijking (bijvoorbeeld vergroeiing tussen achtervoet en middenvoet "baarvorming") of door een neurologische aandoening. De meest frequente baren zijn die tussen sprongbeen of hielbeen en het bootvormig beentje respectievelijk de "talonaviculaire" of "calcaneonaviculaire" baar.

De meest frequente vorm is de aangeboren soepele platvoet bij kinderen waarvoor ouders frequent een arts consulteren. De ouders zien dat het voetje plat is en naar binnen knikt zodat hij of  zij meer stapt op de binnenrand van de voet. Soms slijten de schoenen ongelijkmatig af. De minderheid van de kinderen klaagt over pijnlijke voeten of vermoeide benen bij lang stappen. Omgekeerd moet niet zonder degelijk onderzoek geconcludeerd worden dat pijn in de voeten of benen bij kinderen met platvoeten ook van deze platvoeten afkomstig is.

 

 

Behandeling:

Soepele platvoeten zijn de normaal de eerste 4 levensjaren. Platvoeten die dan nog aanwezig zijn blijven meestal. Door steunzolen de eerste levensjaren vanaf stapleeftijd kan NIET voorkomen worden dat platvoetjes blijven na 4 jaar. Na de leeftijd van 4 jaar moeten soepele platvoeten enkel behandeld worden met steunzooltjes als er pijnlijke voetjes of benen zijn bij lang stappen als onderzoek geen andere oorzaak heeft kunnen aantonen. Bij extreme soepele platvoetjes zonder pijn eventueel met X-beentjes kan ook geopteerd worden voor een steunzool. Een steunzool voorkomt NIET dat platvoetjes kunnen verergeren en geneest platvoetjes NIET.

 

Uitgesproken soepele platvoeten maar zeker ook de rigide of verworven platvoeten geven meestal meer en blijvend last, ook met steunzolen.  Bij deze gevallen gebeurt er een volledige oppuntstelling met RX foto's en scanners en wordt er een operatieve behandeling voorgesteld.

Hieronder ziet u de foto's van een operatief gecorrigeerde platvoet (linker voet)