ESWT of Extracorporal Shock Wave Therapy

Wat is ESWT?


ESWT of Extracorporal Shock Wave Therapy (extracorporele schokgolf therapie) is een behandeling met geluidsgolven voor chronische peesletsels met of zonder kalkafzetting.

 

Effect van ESWT?


Schokgolven stimuleren de bloedvoorziening t.h.v. de pees om zo het genezingsproces te bevorderen.
Schokgolven kunnen een kalkafzetting in de pees verbrijzelen, waarna het lichaam in staat is om de kleine kalkfragmentjes op te ruimen.

 

Wie kan in aanmerking komen voor ESWT?


Patiënten met:
• Verkalking van de schouderpezen (rotatorcuff)
• Tennis- en golferselleboog
• Peesletsels t.h.v. de heup, bil of lies
• Kniepeesletsels
• Achillespeesletsels
• Hielspoor (fasciitis plantaris)

 

Wanneer mag ESWT niet toegepast worden?


• Peesscheuren
• Zwangerschap
• Pacemaker: geen ESWT van de linker schouder
• Bij gebruik van bloedverdunners type Marcoumar, Marevan, …en bij bloedstollingsstoornissen zal de fysisch geneesheer individueel bepalen of de ESWT-behandeling al dan niet kan worden toegepast.


Hoe gebeurt ESWT in de praktijk?


Er worden 3 ESWT-behandelingen toegediend met telkens minstens 1 week tussen de behandelingen.  De behandeling wordt uitgevoerd door een arts.
Er worden gedurende ongeveer 5 minuten schokgolven toegediend t.h.v. de pees.  Tijdens deze 5 minuten kan de behandeling pijnlijk zijn; uiteraard wordt rekening gehouden met hetgeen de patiënt kan verdragen.  Eventueel mag u een pijnstiller innemen vóór de ESWT, doch dit is niet noodzakelijk.
Er wordt vooraf geen lokale verdoving toegediend.  Voor een optimaal resultaat is het immers belangrijk dat de patiënt tijdens de behandeling feedback kan geven over waar de pijnzone zich precies bevindt.

 

Onmiddellijk na de ESWT-behandeling:

• kan u zelf naar huis rijden
• kan u de volgende dag in principe gewoon gaan werken.
• dient de oefentherapie niet onderbroken te worden.

 

Mogelijke neveneffecten:


• Lokale bloeduitstorting
• Tijdelijke pijntoename in de dagen na de behandeling.  In dit geval raden we aan om meermaals per dag ijs te leggen en eventueel tijdelijk pijnstillers te gebruiken.  Indien dit niet zou volstaan, raden we aan uw huisarts te raadplegen.

 

Welk resultaat mag verwacht worden van de behandeling?


De meeste patiënten ondervinden resultaat een 6-tal weken na de behandeling.  Dit resultaat kan nog verbeteren tot 3 maanden na de behandeling.
Het beste resultaat wordt bekomen wanneer de ESWT wordt gecombineerd met oefentherapie.

 

Hoe gebeurt de opvolging?


Een controleraadpleging is voorzien 6 tot 8 weken na de laatste ESWT-behandeling.

 

Waar gebeurt de behandeling?


De behandeling wordt uitgevoerd in het Heilig-Hart ziekenhuis te Lier op de dienst fysische geneeskunde en revalidatie: “REVALIER”.

 

Wat is de kostprijs?


60 euro per sessie.
Er is voorlopig geen tussenkomst van het ziekenfonds.

 

Hoe een afspraak maken?


• Via het secretariaat van de Ortho-Clinic, Antwerpsesteenweg 322, 2500 Lier
Tel: 03/480 35 82

• Via het secretariaat van “REVALIER”, de dienst fysische geneeskunde en revalidatie in het Heilig-Hartziekenhuis, Mechelsestraat 24, 2500 Lier
Tel: 03/491 27 86 (8-12 u)