Voorbereiding van uw operatie

 

Vooronderzoeken

Nadat een operatiedatum is vastgelegd in overleg met de behandelende arts en uw kamerkeuze met u besproken is, dienen nog de volgende onderzoeken te worden verricht:


Bloedonderzoek
Radiologische opname (RX) van de longen
Eventueel, bijkomende RX-opname van de heupen (met meetlat of 120% vergroting) en indien mogelijk een RX-opname van het bekken terwijl u recht staat.

 Elektrocardiogram (ECG)
Consult bij de cardioloog (indien aangewezen)
Invullen van de preoperatieve vragenlijst, een vragenlijst over donatie van de femurkop en een overzicht van uw thuismedicatie (terug te vinden in uw patiëntenbundel).

 

klik hier voor richtlijnen rond preoperatieve onderzoeken


Uw huisarts kan u helpen bij het organiseren van deze vooronderzoeken. Indien deze onderzoeken minder dan 6 maanden voor uw operatie reeds verricht zijn, is het mogelijk dat bepaalde onderzoeken niet meer moeten herhaald worden.

Uw huisarts of cardioloog vult ook de documenten in rond preoperatieve onderzoeken en peri-operatief antistollingsbeleid.

 

Voorbereiding van de ingreep

 

Blijf in beweging zonder uw pijngrens te overschrijden. Fietsen is minder belastend voor uw heup en wordt vaak beter verdragen dan lang wandelen.
Houd uw lichaamsgewicht onder controle. Overgewicht kan immers leiden tot verwikkelingen tijdens en na de ingreep. Ook de prothese verslijt sneller.
Zorg voor een goede nagelverzorging (korte en verzorgde nagels, geen kunstnagels) en tandhygiëne om infecties te voorkomen.
Raadpleeg uw arts indien u een infectie doormaakt een week voor de operatie (luchtwegen, urinewegen,...): een infectie aan de luchtwegen kan u bijvoorbeeld merken aan een aanhoudende hoest, een infectie aan de urinewegen kan u merken aan een troebele en onwelriekende urine.
Gebruik pijnstillers steeds in overleg met uw huisarts.


LET OP: Indien u bloedverdunnende medicatie neemt, dient u steeds uw arts te contacteren zodat deze medicatie tijdig kan gestopt worden en indien nodig tijdelijk vervangen door andere medicatie.

 

klik hier voor richtlijnen rond peri-operatieve antistolling.


Voorbereiding van uw revalidatie

 

Het verloop van uw herstel na uw verblijf in het Heilig Hartziekenhuis bespreekt u bij voorkeur reeds vóór de ingreep. Bij ontslag uit het ziekenhuis ben u meestal in staat om met krukken te stappen en (enkele) trappen te beklimmen.
Indien u moeilijkheden verwacht in de latere thuisopvang regelt u dit best op voorhand met uw familie, vrienden en/of de sociale dienst van uw ziekenfonds.
Ook de sociaal verpleegkundige van het Heilig Hartziekenhuis kan u hierover informeren en een aantal regelingen treffen zoals maaltijden aan huis, gezinshulp en poetshulp.
Zeker indien u verwacht opvang nodig te hebben in een revalidatiecentrum of hersteloord dient u zo snel mogelijk de sociaal verpleegkundige van ons ziekenhuis te contacteren: mevr Ingrid Vets 03 491.20 90, mevr Karina Van Der Auwera 03/491.37.72 of mevr An Corthout 03/491.37.70.