Verloop van uw verblijf

 

Opname in het Heilig Hartziekenhuis Lier

 

U wordt de dag vóór de ingreep om 16 uur verwacht in het ziekenhuis waar u zich begeeft naar de opnamedienst (03 491.20.51), gelegen aan de hoofdingang van het ziekenhuis. U hoeft die dag niet nuchter te zijn.

 

Wat brengt u mee?

Identiteitskaart en SIS -kaart
Bloedgroepkaart en resultaten van uw voorbereidende onderzoeken
Formulieren voor verzekering, ziekenfonds, arbeidsongeschiktheid
Uw thuismedicatie
Uw ingevulde vragenlijst en thuismedicatie -kaart
Uw ingevulde vragenlijst voor donatie van de femurkop (vrijblijvend)
Krukken (te huur bij uw ziekenfonds)

 

Persoonlijke benodigdheden:
Toiletgerief: tandenborstel, tandpasta, scheergerief, kam, zeep, …
Handdoeken en washandjes, zakdoeken
Gemakkelijke schoenen die goede steun geven en voldoende ruim zitten

Persoonlijk linnen en kledij om vlot te kunnen oefenen
Nachtkledij, kamerjas, pantoffels (bij voorkeur gesloten pantoffels)
Eventueel steunkousen van eerdere operaties
Waardevolle voorwerpen (geld, juwelen, sieraden, …) laat u best thuis!

 

Verloop van de opnamedag

 

U meldt zich aan bij de opnamedienst waarna u naar uw kamer gebracht wordt.
De verpleegkundige geeft u informatie over uw verblijf in het Heilig Hartziekenhuis, controleert uw vragenlijst en thuismedicatie en overloopt de vooronderzoeken.
Ook het donatieformulier wordt door de verpleegkundige opgehaald. Indien u hiermee akkoord bent, dient u dit formulier te handtekenen. Met dit formulier stemt u er mee in dat uw heupkop gebruikt kan worden door de weefselbank voor bottransplantatie bij andere patiënten (zie hieronder: “donatie van de heupkop”).
Er wordt bloed van u genomen zodat bloed kan besteld worden om eventueel toe te dienen tijdens of na de ingreep.
Voor de operatie wordt de operatiestreek geschoren door de verpleegkundige om het risico op een wondinfectie te beperken.
Nagellak wordt verwijderd, kunstnagels draagt u best niet.

Roken doet u best niet! Dit verhindert immers een optimale ingroei van de prothese in het bot en het belemmert een vlot herstel.
’s Avonds krijgt u een spuitje in de onderbuik om de vorming van bloedklonters (trombose) en aderontsteking (flebitis) te voorkomen (deze spuitjes zullen gedurende 6 weken elke dag worden toegediend).
De anesthesist bespreekt met u de methode van verdoving (algemene narcose of ruggenprik).
Om te voorkomen dat voedsel of vocht van de maag tijdens de operatie in de longen terecht komt, gelden strikte richtlijnen. Het drinken van water, appelsap en koffie of thee zonder melk is toegelaten tot 2 uur voor de operatie. Het drinken van koffie of thee met melk, sinaasappelsap en voedsel of snoep is toegelaten tot 6 uur voor de operatie.  

 

Klik hier voor richtlijnen rond nuchter zijn voor een ingreep in het Heilig Hart ziekenhuis.

 

 

 

De operatiedag

 

De voorbereiding

 

Voor u naar het operatiekwartier vertrekt, krijgt u een operatieschort en armbandje met uw naam. U verwijdert kunstgebit, bril, lenzen, juwelen, piercings en dergelijke meer. Indien gewenst krijgt u een rustgevend medicijn.
U wordt in bed naar de onthaalruimte van het operatiekwartier gebracht, waar bij u een infuus wordt aangebracht.
In de operatiezaal geeft de anesthesist de met u overeengekomen verdoving.

 

De ingreep schematisch weergegeven:

 

Bij uw ingreep wordt, indien mogelijk gewerkt volgens het principe van MIS (Minimal Invasive Surgery). Hierbij wordt een kleine insnede gemaakt en worden spieren, pezen en huid zoveel mogelijk gespaard. Dit bevordert een vlotte en veilige revalidatie.

Na het insnijden van huid, spieren en kapsel wordt de versleten heupkop verwijderd. Het zieke kraakbeen van de heupkom wordt uitgefreesd zodat er een nieuwe heupkom (cup) kan worden geplaatst. Vervolgens wordt het kanaal van het bovenbeen voorbereid tot het plaatsen van de steel. De kop wordt in de cup geplaatst en de wonde wordt gesloten.
De ingreep zelf duurt ongeveer 1 uur.

  

Afzagen heupkop

 

Frezen heupkom

 

Plaatsen nieuwe heupkom

 

Raspen dijbeen

 

Plaatsen nieuwe heupsteel

 

Plaatsen frictiekoppel

 

en klaar ....

 

 

                       

Na de operatie

 

U wordt wakker op de ontwaakruimte (Recovery) waar u verblijft tot uw toestand stabiel is. Enkele uren na de ingreep kan u terug naar de kamer. Indien nodig zal u voor observatie worden opgenomen op de afdeling Intensieve Zorgen (bezoekuren van 13u30 tot 14u00 en van 19u00 tot 19u30).
Via het infuus krijgt u pijnstilling. Indien u toch nog pijn ervaart, moet u dit melden aan de verpleegkundige. In overleg met uw arts kan bijkomende pijnstilling gegeven worden.
Daarnaast wordt, indien nodig, ook medicatie toegediend als u misselijk wordt of braakt. Bij de meeste patiënten is dit niet het geval en mag u opnieuw weer wat drinken. Indien u dit goed verdraagt, kan u eventueel iets licht te eten krijgen (yoghurt,..).

 

Donatie van de heupkop

 

Bij een klassieke heupoperatie is het nodig om uw versleten heupkop te verwijderen. Bij een oppervlakteprothese of resurfacing heupprothese gebeurt dit niet.
Indien uw heupkop verwijderd wordt, kan deze, mits uw toestemming, verstuurd worden naar de weefselbank. Na de nodige voorzorgen kan uw heupkop dan opnieuw gebruikt worden bij andere patiënten om verloren of beschadigd bot te herstellen (o.a. na een ingewikkelde breuk, revisie van losgekomen prothesen,...).
Indien u toestemt met de donatie van uw heupkop, dient u enkele formulieren in te vullen en wordt er een extra bloedstaal genomen op het moment dat men uw bloed dient te controleren. Een extra prik is dus niet nodig .
Deze donatie en bloedtesten zijn voor u helemaal gratis.
U krijgt de nodige informatie en brochures van uw behandelende arts.

 

 

Verblijf in het Heilig Hartziekenhuis Lier

 

Dagelijks ontmoet u het ganse, orthopedisch team: artsen, verpleegkundigen, kinesisten, de sociaal verpleegkundige die u zullen begeleiden in uw revalidatie. Aarzel niet hen aan te spreken, wanneer u een vraag heeft rond uw behandeling en/of revalidatie.

 

Eerste dag na de ingreep

 

Indien u zich voldoende sterk voelt, wordt u met behulp van de verpleegkundigen in de zetel gezet. U hoeft zeker niet de hele tijd stil te blijven liggen in uw bed. Probeer zoveel mogelijk uw enkels en voeten te bewegen en uw beenspieren op te spannen.
U krijgt een lichte maaltijd (tenzij u te misselijk bent of braakt).
De wonde wordt verzorgd door een verpleegkundige.
Uw bloed wordt gecontroleerd. Indien u teveel bloed verloren heeft, krijgt u bloed toegediend.
Indien mogelijk wordt er een RX-foto van de heup genomen. Bent u nog te misselijk of te zwak, wordt dit enkele dagen uitgesteld.
Pijnstilling wordt systematisch via uw infuus toegediend. Indien u toch te veel pijn ervaart, moet u dit aan de verpleegkundigen melden.
Uw thuismedicatie wordt herstart volgens doktersadvies.
Vanaf nu krijgt u dagelijks een spuitje in de onderbuik om bloedklonters te voorkomen. Dit zal u meestal tot 6 weken na de ingreep krijgen (tenzij anders vermeld).
Zolang u in bed ligt en onvoldoende mobiel bent, krijgt u ook 1 keer per dag “flowtron” laarzen aan. Hierbij wordt de bloedcirculatie in uw benen bevorderd door afwisselend in deze laarzen lucht in en uit te blazen. Dit ter voorkoming van problemen met uw bloedcirculatie.

 

Tweede dag na de ingreep

 

Indien mogelijk mag u zich in bed gedeeltelijk zelfstandig wassen.
De wonde wordt verzorgd en indien uw toestand het toelaat (uw bloeddruk is stabiel, uw pijn is voldoende onder controle, u eet en drinkt goed) wordt het infuus verwijderd. Vanaf nu krijgt u pijnmedicatie die u kan innemen met een glas water. Indien u toch pijn ervaart, moet u dit aan de verpleegkundigen melden.Indien mogelijk leert u vandaag opnieuw stappen met 2 krukken. Uw kinesist kan u vertellen hoeveel u mag steunen op het geopereerde been. Hij leert u welke houdingen te mijden en begeleidt u verder bij het stappen zodat u opnieuw zelfstandig kan rondwandelen. U krijgt ook specifieke oefeningen.

Om uw herstel te bevorderen is regelmatig zelfstandig oefenen aangewezen.

 

Verder verblijf in het ziekenhuis

 

Vanaf nu ligt bij de behandeling de nadruk op de wondgenezing en de revalidatie.
U kan zich zelfstandig verzorgen en de maaltijden worden zoveel mogelijk aan tafel genuttigd.
Rond de vierde dag en indien nodig ook de dag voor ontslag wordt uw bloed gecontroleerd. Zo u te veel bloed verloren hebt, kan bloed worden toegediend.
De wonde wordt verzorgd volgens noodzaak.
De revalidatie wordt progressief opgebouwd, met het accent op regelmatig zelfstandig oefenen. U gaat dagelijks naar de revalidatiezaal. Het is mogelijk dat u gaat oefenen tijdens de bezoekuren. Gelieve uw familie en vrienden hiervan te verwittigen zodat ze weten wanneer ze u kunnen komen bezoeken.
Tijdens uw verblijf in het Heilig Hartziekenhuis, kan u zich langzaam organiseren voor uw thuiskomst. Onze kinesisten, verpleegkundigen en sociaal verpleegkundigen kunnen u advies geven over hoe u het thuis kunt aanpakken na uw ontslag uit het ziekenhuis. Uw familieleden kunnen dan tijdig de nodige voorbereidingen treffen (indien nodig een ziekenhuisbed bestellen, kinesist verwittigen, ...).
Indien u naar een revalidatiecentrum of hersteloord wenst te gaan, zal de sociaal verpleegkundige u informeren naar de mogelijkheden hierrond. Indien er nood is aan revalidatie wordt deze aanvraag bij voorkeur reeds vóór de ingreep ingediend.

 

 

Uw ontslag uit het ziekenhuis

 

U kan het ziekenhuis verlaten indien de wonde voldoende geheeld is, uw pijn voldoende onder controle is en u zelfstandig met 1 kruk kan stappen en een trap kan beklimmen.
U ontvangt de volgende documenten:
Ontslagbrief voor uw huisarts
Oefenschema voor verdere revalidatie
Voorschrift voor kinesitherapie
Voorschrift voor thuisverpleegkundige
Voorschrift voor thuismedicatie
Afspraak voor de eerste controleraadpleging bij de chirurg (6 weken na de ingreep) waarbij u op voorhand een RX laat nemen van heup en bekken (voorschrift wordt meegegeven).
Eventueel andere documenten (vervoer, arbeidsongeschiktheid, verzekering,…)