Sport gezond!

 

Hart en vaatziekten blijven in onze westerse samenleving niet alleen de grootste doodsoorzaak maar hebben tevens een enorme impact op levenskwaliteit.


Terecht wordt dan ook meer en meer aandacht besteed aan preventieve cardiovasculaire zorg.


Rookstop, gewichtscontrole, vetarm dieet, bloeddrukcontrole en voldoende lichaamsbeweging zijn in dit kader belangrijke aandachtspunten.
Sport en fysieke activiteit laat immers toe andere risicofactoren beter te controleren.


Af en toe wordt de media evenwel opgeschrikt door plotse dood van meestal jonge gezonde sporters.  De gemiddelde leeftijd van deze sporters is 48 jaar. 30% van de overlijdens door plotse hartdood komt voor bij sporters tussen de 12 en 35 jaar.


De oorzaken van deze plotse dood zijn zeer divers.
Kransslagaderafwijkingen met acuut infarct en/of ritmestoornissen vormen boven de leeftijd van 40 jaar de hoofdoorzaak.
Genetische, familiale of verworven hartafwijkingen,zelfs zonder symptomen, kunnen bij  intensiever sporten een risico op plotse dood met zich meebrengen.


Op basis van een preventief cardiaal nazicht met oa nauwkeurige persoonlijke, familiale anamnese, klinisch onderzoek, fietsproef en echocardiografie kunnen we het risico op plotse dood beter inschatten.

 

Ook tijdens de maximale inspanningstesten kan uw hart continu gevolgd worden om na te gaan of er geen hartritmestoornissen ontstaan.


In de Sports-clinic biedt de samenwerking tussen sportartsen en cardiologen u de kans op maximale preventieve zorg.