Infomatie aan de tandarts van een patiënt met een gewrichtsprothese.

 

De Guidelines ivm preventief antibioticagebruik na totale knie (of heupprothese) zijn in de literatuur verre van uniform. De  American Academy of Orthopaedic Surgeons noemt zijn standpunt momenteel dan ook geen “guideline” meer maar wel een “information statement” omdat het niet kan voldoen aan de standaardvereisten voor “Evidence Based Medicine”.

Zij stellen dat, gezien de mogelijkheid op secundaire, hematogene besmetting van gewrichtsprotheses het preventief geven van prophylactische antibiotica voor alle patiënten met gewrichtsprotheses dient overwogen te worden bij procedures die aanleiding kunnen geven tot bacteriëmie.

In sommige teksten zal U terugvinden dat het geven van antibiotica aan prothesepatiënten beperkt is in de tijd. Bijvoorbeeld enkel de eerste twee jaar. Behalve dan voor een hele reeks risicopatiënten : diabeten, reumapatiënten, patiënten onder immuniteitremmende behandeling, … . De evidence voor deze beperking in de tijd is echter zeer beperkt.

De gevolgen van een secundaire infectie van een gewrichtsprothese zijn zo groot dat het me zinvoller lijkt deze beperking in de tijd niet te gebruik en als regel aan te houden :

Bij tandheelkundige ingrepen, waarbij bacteriemie kan ontstaan, dienen preventief antibiotica toegediend te worden.

1 uur voor de ingreep toe te dienen antibiotherapie :

Amoxicilline 2 gram (indien patiënt NIET allergisch is aan penicilline).

Clindamicine 600 mg (indien patiënt WEL allergisch is aan penicilline).