3. Verloop van uw verblijf

 

U zal tijdens uw opname leden van het orthopedisch team ontmoeten: artsen, verpleegkundigen, kinesisten, ergotherapeuten, de sociaal verpleegkundige die u zullen begeleiden in uw revalidatie. Al deze personen hebben één gemeenschappelijke doelstelling: uw mobiliteit verhogen zodat u zo snel mogelijk opnieuw zelfstandig bent en naar huis kan gaan. Aarzel niet hen aan te spreken, wanneer u een vraag heeft rond uw behandeling en/of revalidatie.

 

3.1 Opname in het Heilig Hartziekenhuis Lier

 

De coördinator orthopedie heeft u meegedeeld wanneer u in het ziekenhuis verwacht wordt.

Om nuchter te zijn voor uw ingreep moet u minstens 6 uur voor de ingreep niets meer gegeten hebben en mag u tot 2 uur voor de ingreep heldere dranken (water) drinken. Richtlijnen hierover kreeg u mee van de coördinator orthopedie.

Roken doet u best niet! Dit heeft een slecht effect op wondheling en belemmert een vlot herstel.

 

Bij opname begeeft u zich naar de opnamedienst (03 491.20.51), gelegen aan de hoofdingang van het ziekenhuis.

 

a)  Wat brengt u mee?

 

-  Identiteitskaart

-  Uw thuismedicatie (liefst in de originele verpakking)

-  Uw opnamebundel met

- de ingevulde thuismedicatie -kaart

- de ingevulde preoperatieve vragenlijst

- het ingevulde blad over perioperatieve antistolling

- de ingevulde vragenlijst voor donatie van de femurkop (vrijblijvend)

-  Bloedgroepkaart en resultaten van de uitgevoerde vooronderzoeken (ECG, bloedcontrole, consult bij cardioloog, …)

-  Formulieren voor verzekering, ziekenfonds, arbeidsongeschiktheid

-  Krukken (te huur bij uw ziekenfonds)

 

Persoonlijke benodigdheden:

 

-  Toiletgerief: tandenborstel, tandpasta, scheergerief, kam, zeep, …

-  Handdoeken en washandjes, zakdoeken

-  Gemakkelijke schoenen die goede steun geven en voldoende ruim zitten

-  Persoonlijk linnen en kledij om vlot te kunnen oefenen

-  Nachtkledij, kamerjas, pantoffels (bij voorkeur gesloten pantoffels)

-  Eventueel steunkousen van eerdere operaties

-  Waardevolle voorwerpen (geld, juwelen, sieraden, …) laat u best thuis!

 

 

b) Uw opname in het ziekenhuis

 

·      U meldt zich aan bij de opnamedienst waarna u naar uw kamer gebracht wordt.

·      De verpleegkundige geeft u informatie over uw verblijf in het Heilig Hartziekenhuis, controleert uw bundel met de ingevulde vragenlijsten en overloopt de vooronderzoeken.

·      De verpleegkundige  trimt de operatiestreek met een tondeuse.

·      Op het te opereren been tekent u met een viltstift een pijl.

·      U krijgt een armbandje met uw naam.

 

3.2 Verdoving en pijnstilling

·      De anesthesist zorgt voor bescherming en stabilisatie van de levensbelangrijke functies van het lichaam. De anesthesist controleert uw vitale functies tijdens de operatie.

·      De kleur van uw gelaat en nagelbed zijn belangrijke indicaties, daarom wordt gevraagd om make-up en nagellak te verwijderen.

·      De operatie vindt plaats onder algemene verdoving aangevuld met plaatselijk toegediende verdoving (LIA : Local Infiltration Anesthesia)  gelijkaardig aan de verdoving bij de tandarts. Gezien deze locale verdoving de pijn in belangrijke mate wegneemt moet de algemene verdoving minder zwaar zijn. We streven erna bijwerkingen van de verdoving zo minimaal mogelijk te houden. U zal dan ook al de dag van de ingreep terug kunnen stappen, opzitten en terug eten en drinken.

·      Dankzij de LIA zal je ook minder verdoving nodig hebben na de ingreep. Je zal geholpen kunnen worden met pijnstillende pilletjes. Er is dus geen nood meer voor pijnstilling via een infuus of via een in de rug ingebrachte katheter.

·      Het is belangrijk dat u uw pijnervaring meedeelt aan de arts en de verpleegkundige. Iedereen op de dienst is op de hoogte over het pijnbehandelschema. Dit schema maakt dat je pijnmedicatie krijgt op eigen vraag en naar eigen behoefte. Dus altijd net genoeg, niet te weinig of te veel.

·      Wanneer u nog vragen heeft over de anesthesie of u zich ongerust maakt mag u steeds contact opnemen met de anesthesisten via ( 03 491 28 90.

·      Na de ingreep wordt u naar de ontwaakkamer gebracht. Hier wordt na de operatie gestart met het pijnbehandelschema.

 

3.3 Enkele uren na de operatie

·      U wordt wakker in de ontwaakkamer onder toezicht van de anesthesist en een verpleegkundige. Hier worden regelmatig uw bloeddruk, polsslag, temperatuur en ademhaling gecontroleerd. Wanneer u na de ingreep voldoende wakker bent kan u terug naar de kamer.

·      U hebt na de operatie een infuus in uw arm. Het infuus zorgt ervoor dat u voldoende vocht, antibioticum kan krijgen. Daarnaast wordt, indien nodig, ook medicatie toegediend als u misselijk wordt of braakt. Bij de meeste patiënten is dit niet het geval en mag u eens voldoende wakker water drinken en wat later kan u iets lichts te eten krijgen.

·      Op de wonde is een groot absorberend verband en windel aangebracht.

·      Als neveneffect van de narcose is het soms moeilijk om te urineren. Indien u moeilijk kan plassen kan u eventueel met hulp naar het toilet stappen. Het plaatsen van een blaassonde trachten we te vermijden.

·       Soms kan verwardheid optreden na een operatie. Dit verdwijnt meestal spontaan na enkele dagen.

·      We proberen u de dag van de operatie al op te zetten en u mag samen met uw kinesist enkele stappen zetten. Wanneer u in bed ligt is het belangrijke een kussen onder de hiel te leggen zodat uw knie volledig gestrekt ligt. Dit is belangrijk voor een vlotte revalidatie.

·      Tracht zoveel mogelijk uw voeten te bewegen en regelmatig uw spieren op te spannen. Dit bevordert de bloedsomloop in de benen.

·      Door dagelijkse inspuitingen met bloedverdunnende medicatie (Fraxiparine® ) trachten we bloedklonters te voorkomen. Deze inspuitingen worden dagelijks toegediend gedurende 6 weken, tenzij u reeds andere bloedverdunnende medicatie neemt.

·      De verpleegkundige zal u of uw familie aanleren hoe u dit moet inspuiten. U kan hiervoor ook beroep doen op de thuisverpleegkundige. Vraag hiervoor een voorschrift bij uw arts.

 

3.4 De eerste dag na de ingreep

·      U hoeft zeker niet de hele tijd stil te blijven liggen in uw bed. Vroegtijdige mobilisatie vermijdt veel ongemakken die na een operatie kunnen optreden. We sporen u daarom aan uit uw bed te komen zo veel als mogelijk. Probeer zoveel mogelijk uw enkels en voeten te bewegen en uw beenspieren op te spannen.

·      Uw geopereerde knie wordt op het kinetec toestel geplaatst. Dit toestel zal voor u uw knie plooien en strekken.

·      Indien u zich voldoende goed voelt gaat u in de namiddag al naar de oefenzaal waar u verder met de kinesisten kan oefenen.

·      U krijgt een lichte maaltijd.

·      De wonde wordt verzorgd door een verpleegkundige.

·      Uw bloed wordt gecontroleerd. Indien u teveel bloed verloren heeft, krijgt u bloed toegediend.

·      Indien mogelijk wordt er een RX-foto van de knie genomen. Bent u nog te misselijk of te zwak, wordt dit uitgesteld tot de volgende dag.

·      Pijnstilling wordt gegeven op vraag volgens het pijnbehandelschema. Wij en onze medewerkers voelen de pijn niet. Houdt ons op de hoogte over uw  pijnbeleving en de medicatie zal op maat aangepast worden. Beter voorkomen dan genezen!

·      Uw thuismedicatie wordt herstart volgens doktersadvies.

·      Vanaf nu krijgt u dagelijks een spuitje in de onderbuik om bloedklonters te voorkomen. Dit zal u meestal tot 6 weken na de ingreep krijgen (tenzij anders vermeld). De verpleegkundigen kunnen u aanleren om deze medicatie zelf toe te dienen.

·      U gaat al  naar de oefenzaal voor de eerste eenvoudige oefeningen.  Vandaag ligt de nadruk op staan en stappen.

·      De ergotherapeuten streven ernaar zo snel mogelijk te starten met ADL-training (Activiteiten Dagelijkse Leven). Om zo goed mogelijk in te spelen op uw noden is het van belang dat u de aangereikte info meteen kan omzetten in veilig en correct handelen. Dit op het gebied van wassen en kleden, toiletbezoek, in en uit bed komen,….

 

 

3.5 De tweede dag na de ingreep

·      Indien mogelijk mag u zich gedeeltelijk of geheel zelfstandig wassen.

·      De wonde wordt verzorgd. Het pijnbehandelschema wordt gewoon verder gezet. Meestal is nu de behoefte aan pijnmedicatie al flink afgenomen. Toch is belangrijk te melden wanneer u toch pijn ervaart.

·      Vandaag leert u opnieuw stappen met 1 of 2 krukken. Uw kinesist kan u vertellen hoeveel u mag steunen op het geopereerde been en begeleidt u verder bij het stappen.

·      Men leert u correct te bewegen tijdens uw handelingen.

·      De revalidatie wordt progressief opgebouwd, met het accent op regelmatig zelfstandig oefenen.

·      U gaat opnieuw oefenen in de revalidatiezaal. Het is mogelijk dat dit doorgaat tijdens de bezoekuren. Gelieve uw familie en vrienden hiervan te verwittigen zodat ze weten wanneer ze u kunnen komen bezoeken. (De revalidatiezaal is gesloten op weekend- en feestdagen.)

 

3.6        Verder verblijf in het ziekenhuis

·      Vanaf nu ligt bij de behandeling de nadruk op de wondgenezing en de revalidatie.

·      U kan zich zelfstandig verzorgen en de maaltijden worden zoveel mogelijk aan tafel genuttigd.

·      De wonde wordt verzorgd volgens noodzaak.

·      U gaat zo mogelijk dagelijks naar de revalidatiezaal.

·      De ergotherapeuten stellen u in een groepssessie alle mogelijke hulpmiddelen voor en lichten deze toe. Indien nodig kunnen hulpmiddelen besteld worden. Samen gaan ze met u na hoe u uw woning, werkplaats, en evt. andere plaatsen kunt inrichten en/of aanpassen.

·      Indien u naar een revalidatiecentrum of hersteloord wenst te gaan, zal de sociaal verpleegkundige u informeren naar de mogelijkheden. Indien er nood is aan revalidatie wordt deze aanvraag bij voorkeur reeds vóór de ingreep ingediend.