Herplannen van de ingrepen ten gevolge van de coronacrisis

 

De maatregelen in het kader van de aanpak van de coronacrisis houden onder meer in dat de ziekenhuiscapaciteit maximaal wordt aangewend voor de behandeling van Covid-19 pathologie. 

 

Daardoor zijn alle geplande chirurgische ingrepen voorlopig niet toegelaten in het hele land. 

 

Gezien de evolutie van de coronacrisis nog onvoldoende kan voorspeld worden is herplannen van uw orthopedische ingreep momenteel niet mogelijk. Tot nader order zijn alle orthopedische ingrepen (met uitzondering van urgenties) geannuleerd. 

 

Eens de coronacrisis afneemt en er daardoor terug ziekenhuiscapaciteit voor gewone behandelingen ontstaat, zullen al onze ingrepen opnieuw worden ingepland. 

 

U zal dan van een nieuwe operatiedatum verwittigd worden.