Volgende richtlijnen gelden in het Heilig Hart Ziekenhuis rond preoperatieve onderzoeken

 

Majeure ingrepen (THP, TKP, bekkenosteotomie, ...)

 Indien patiënt geen cardiologische voorgeschiedenis of symptomen heeft en in staat is een equivalent van 2 verdiepingen trappen op te lopen
⇒⇒⇒ Een preop RX Thorax, ECG en bloedcontrole volstaat. Gelieve deze resultaten mee te geven bij opname
 Indien patiënt geen cardiologische voorgeschiedenis of symptomen heeft en niet in staat is een equivalent van 2 verdiepingen trappen op te lopen
⇒⇒⇒ Een preop consult cardiologie is aangewezen, samen met RX Thorax en bloedcontrole
 Indien patiënt wel gevolgd is door een cardioloog omwille van volgende redenen:

Inname van 3 of meer cardiovasculaire farmaca (antihypertensiva, anti-aritmica, anti-anginosa, diuretica, statines, anticoagulantia in de ruimste zin)

Voorgeschiedenis van CABG, PTCA of andere cardiale interventie

Voorgeschiedenis/anamnese van ischemisch hartlijden

Voorgeschiedenis/anamnese van hartsdecompensatie

Voorgeschiedenis/anamnese van CVA of TIA

Voorgeschiedenis/anamnese van diabetes mellitus

Voorgeschiedenis/anamnese van nierinsufficiëntie (serumkreatinine > 1.3mg/dl ,  creatinineklaring MDRD<50ml/min)

 
 
 Indien dit cardiologisch consult minder dan 6 maanden geleden is.
⇒⇒⇒  Er is geen nieuw consult nodig
⇒⇒⇒  Een preop RX thorax en bloedcontrole van minder dan 6 maanden oud volstaat. Gelieve het verslag beschikbaar te stellen tijdens de raadpleging en bij opname.
 
 Indien dit cardiologisch consult meer dan 6 maanden geleden is.
⇒⇒⇒  Een nieuw cardiologisch consult is aangewezen, samen met preop RX Thorax en bloedcontrole. Gelieve dit verslag beschikbaar te stellen tijdens de raadpleging en bij opname.

 


Mineure ingrepen (artroscopie, voetchirurgie, ...)

ECG vanaf 50 jaar  
Bloedname vanaf 60 jaar  
Bepaling bloedgroep bij alle niet-ambulante patiënten, indien niet bekend  
RX Thorax enkel op indicatie  

 

Stoppen van medicatie voor een heelkundige ingreep

In het algemeen zijn er weinig geneesmiddelen die een specifieke aanpak vereisen tijdens de perioperatieve periode. Bepaalde geneesmiddelen dienen wel gestopt te worden vóór een algemene anesthesie.

 

Klik hier voor de richtlijnen van het Belgisch  Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI).

 

Klik hier voor de richtlijnen rond peri-operatief antistollingsbeleid.