ROTATOR CUFF SCHEUR

Oorzaak

De rotator cuff is het geheel van pezen rond de schouder. Zij zorgen voor de beweging van de schouder in verschillende richtingen en stabiliseren de kop van het gewricht op zijn kleine kom. We onderscheiden de volgende pezen:

Twee andere te vermelden pezen van de schouder die niet tot de rotator cuff behoren zijn het deltoid en de bicepspees.

Een scheur van één of meerdere van deze pezen onstaat door een trauma (bijvoorbeeld een val) bij jongere patiënten en door leeftijdsgebonden verzwakking (degeneratie) bij oudere patiënten.

 

Symptomen:

De symptomen zijn pijn bij bepaalde bewegingen of in rust en 's nachts, krachtsvermindering eventueel met bewegingsbeperking.

 

Diagnose en onderzoeken:

De diagnose wordt gesteld door het klinisch onderzoek en wordt bevestigd door een echografie. Indien meer gedetailleerde informatie over de grootte en lokalisatie van de scheur nodig is, of bij twijfel op de echografie wordt een scanonderzoek met injectie van contrastvloeistof in het gewricht uitgevoerd.

 

Behandeling:

Een scheur van de rotator cuff geneest niet vanzelf. De behandeling bij jonge mensen met nog kwalitatief goed peesweefsel zal daarom eerder operatief zijn. Bij oudere patiënten is de kwaliteit van de pees meestal minder goed. Hierdoor is de kans op een nieuwe scheur na een herstel bij deze mensen groter. Om deze reden zal men proberen om de klachten bij ouderen onder controle te krijgen met niet operatieve middelen.

niet operatief:

De pijnklachten kunnen dikwijls verholpen worden met pijnstillers en/of inspuitingen met cortisone in de schouder. Kinesitherapie kan zowel de pijn als de kracht verbeteren. Andere spieren van de rotator cuff kunnen de functie van de gescheurde spier overnemen. Hierdoor zal de pijn en de kracht verbeteren. Ook het aanpassen van de activiteiten kan beterschap geven.

operatief:

Als de niet operatieve behandeling niet helpt of bij jonge patiënten, zal men overgaan tot een operatief herstel van de rotator cuff. Tijdens de operatie zal de scheur in de rotator cuff gehecht worden op het been van de bovenarm (humerus). Dit gebeurt door een botanker. Dit is een schroef waarop 1 of 2 hechtingsdraden zitten.

Na de operatie zal de pees verder vastgroeien op het been; dit gebeurt meestal over verloop van de eerste 6 weken na de operatie. De operatie wordt onder algemene verdoving uitgevoerd. Het herstel gebeurt via een kijkoperatie (arthroscopie) of een kleine insnede (open) in de schouder. De resultaten van beide soorten operatie (arthroscopisch of open) zijn vergelijkbaar, zowel op korte als lange termijn. Meestal blijft men een 2-tal dagen in het ziekenhuis.

Na de operatie krijgt men een draagdoek (al dan niet met een kussen). Deze draagdoek moet men dragen gedurende 6 weken. Men mag 3 tot 4 maal per dag de draagdoek uit doen en passief bewegen. Na 6 weken mag men de draagdoek uitlaten en actief bewegen, men mag dan ook krachtoefeningen doen. De totale revalidatie duurt ongeveer 6 maanden.

De kans op succes en een goed resultaat is vrij groot (ongeveer 90%). De herstelde pezen kunnen echr terug scheuren. Dit is meestal het gevolg van slechte kwaliteit van rotator cuff.

Mogelijke complicaties zoals infectie, wondprobleem, zenuwletsels, complicaties van de verdoving,... komen slechts zelden voor (1-5%). Na elke schouderoperatie bestaat er een kans op verstijving van de schouder (Frozen shoulder). Dit is meestal tijdelijk. De revalidatie van de schouder na een operatie duurt meestal lang (3 tot 6 maanden).