FROZEN SHOULDER

Oorzaak

Een frozen shoulder ontstaat door een overdreven ontstekingsreactie in het schouderkapsel. Hierdoor zal het kapsel verdikken en verschrompelen, waardoor de schouder progressief zal verstijven. Een frozen shoulder kan op 2 manieren ontstaan:

·         Idiopathisch: dit is spontaan, we weten niet waarom deze schouders verstijven. Het is wel geweten dat mensen met diabetes en schildklierproblemen hier meer kans toe hebben.

·         Secundair: na een trauma (bijvoorbeeld na een schouderbreuk), na een operatie, na een overbelasting van de schouder, enz...

 

Symptomen:

Een frozen shoulder (verstijfde schouder) verloopt in 3 fasen.

In de eerste fase heeft men veel pijn en zal  de schouder progressief verstijven. Deze fase duurt 3 tot 6 maanden.

In de tweede fase zal de pijn verminderen, maar de schouder verstijving blijft aanwezig. Deze fase duurt ongeveer 3 tot 6 maanden.

In de derde fase krijgt men progressieve versoepeling van de schouder. Uiteindelijk zal de schouder terug een vrij goede bewegelijkheid bekomen die bijna normaal is.

Natuurlijk verloop Frozen shoulder

Natuurlijk verloop van een Frozen Shoulder

 

Diagnose en onderzoeken:

De diagnose wordt klinisch gesteld. De dokter kan vaststellen dat de schouder verstijfd is. Er zal meestal wel een radiografie gebeuren om eventuele onderliggende oorzaken te achterhalen.

 

 

Behandeling:

Een frozen shoulder is een proces dat zich meestal vanzelf oplost na 1 tot 1,5 jaar. Men kan dit proces trachten te versnellen. Hiervoor zijn vele mogelijkheden beschreven. Er is echter geen enkele behandeling die 100% goede resultaten geeft en elke behandeling heeft uiteraard ook zijn specifieke risico’s.

niet operatief:

De pijnklachten kunnen dikwijls verholpen worden met pijnstillers en/of inspuitingen met cortisone in de schouder. Kinesitherapie kan zowel de pijn als de kracht verbeteren. Ook het aanpassen van de activiteiten kan beterschap geven. Men kan de pijn ook verlichten door het tijdelijk blokkeren van de pijnzenuw van de schouder. Deze behandeling gebeurt in 3 sessies en wordt in de pijnkliniek uitgevoerd. Wat betreft pijnverlichting geeft dit vrij goede resultaten. De bewegingsbeperking blijft echter nog een tijd aanwezig.

 

operatief:

Onder algemene verdoving kan men via een kijkoperatie (arthroscopie) het schouderkapsel dat verdikt en verschrompeld is losmaken. Men mag dezelfde dag of de dag nadien naar huis. De revalidatie duur is gemiddeld een 3-tal maanden.

Een andere behandeling is de manipulatie onder narcose. Hierbij zal de chirurg de schouder loswrikken, terwijl de patiënt onder algemene verdoving is. Nadien geeft men meestal een cortisone inspuiting om de ontstekingsreactie tegen te gaan.

 

Mogelijke complicaties zoals infectie, wondprobleem, zenuwletsels, complicaties van de verdoving,... komen slechts zelden voor (1-5%). Na elke schouderoperatie bestaat er een kans op verstijving van de schouder (Frozen shoulder). Dit is meestal tijdelijk. De revalidatie van de schouder na een operatie duurt meestal lang (3 tot 6 maanden).

Na eender welke behandeling voor frozen shoulder bestaat de kans op herval.