SCHOUDERBEHANDELING

Algemene regels

Het doel van de behandeling is in hoofdzaak NIET chirurgisch en stoelt op revalidatie om de schouder, die dikwijls verstijfd is, te versoepelen en de spieren te verstreken .


Indien de pijn ernstig is, associeert men de revalidatie aan een medische behandeling onder vorm van anti-inflammatoire- of antalgische middelen.

Soms blijft de pijn en de functionnele hinder bestaan, ondanks de voorgaande ingrepen: men stelt dan een chirurgische interventie voor, waarbij door middel van een arthroscopie de exostose, die aan de oorzaak ligt van de slijtage, weg te nemen.

Na de ingreep:
een voorzichtige pendulaire mobilisatie wordt aangeraden en zal gevolgd worden door revalidatie.

Te noteren is, dat actueel de tendens bestaat om een schouder minder snel te immobiliseren na een ingreep of een trauma, om een verstijving van het gewricht, dat snel kan ontstaan, te vermijden.