KIJKOPERATIE SCHOUDER

Dankzij de arthroscopie is er een enorme evolutie ontstaan in de behandeling van de schouder aandoeningen.

Het grote voordeel van deze techniek
 bestaat erin dat de chirurg werkt in een gesloten koepel, via enkele kleine millimeteropeningen om het chirurgisch instrumentarium en de arthroscoop doorheen te kunnen introduceren. Daardoor zijn de gevolgen van de ingreep veel minder invaliderend met een belangrijke vermindering van de postoperatieve pijn en van het aantal infectiueze complicaties tot gevolg. Gezien de spieren niet worden doorgesneden zal de reëducatie en revalidatie gemakkelijker en efficiënter kunnen verlopen.

Laten we het sub-acromiaal conflict als voorbeeld nemen. Het betreft een mechanisch conflict tussen de pezen van de rotator-cuff en het acromion, een beenderige structuur juist erboven; de ruimte waarin de pezen glijden is vernauwd door arthrose of door een afwijkend vorm van het acromion, een exostose; er is een veelvoudig gebruik van de arm boven de horizontale as die de pezen belast ( schilderwerken, metselwerken). Zo kunnen de pezen aangetast worden, verdunnen of scheuren.

De grootste vooruitgang in de behandeling van de schouderpathologie zijn veroorzaakt door de introductie van de arthroscopische techniek.