Dr. A. Schuerwegh Hand-unit
Dr. A. Schuerwegh Hand-unit

REUMA-CLINIC

Voor patiënten met reumatische aandoeningen, ook deze onder bDMARDs (biological DMARDs) en tsDMARDs (targeted synthetic DMARDs, such as JAK-inhibitors), gelden in verband met het COVID-19 virus dezelfde basispreventiemaatregelen als voor de algemene bevolking, zoals uitgebreid beschreven op de site https://www.info-coronavirus.be/nl/

 
 

Bij patiënten zonder symptomen van virale infectie wordt er niet aanbevolen de behandeling preventief te onderbreken.

 

Bij patienten met symptomen van virale infectie is tijdelijke stopzetting van biologische behandelingen of JAK-inhibitoren aangewezen.

Voor andere behandelingen zoals Ledertrexate®/methotrexate, Salazopyrine®/sulfasalazine, Plaquenil®/hydroxychloroquine, Arava®/leflunomide of orale cortisone wordt aanbevolen dat een eventuele beslissing tot onderbreking slechts wordt genomen na overleg tussen de behandelende arts en de reumatoloog.

 

De symptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegproblemen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden. Ouderen en mensen met bestaande chronische aandoeningen zijn kwetsbaarder voor ernstige symptomen.

Bij symptomen, verdacht voor infectie met Coronavirus, dient u contact op te nemen met uw arts en thuis te blijven tot de symptomen zijn verdwenen (ten minste 7 dagen).

Bijkomende advies in geval van vermoeden van besmetting: symptomen volgen en uit de buurt van uw dierbaren blijven, een masker dragen in het bijzijn van anderen of op een afstand van meer dan 1,5 meter blijven of anders een sjaal of een doek gebruiken die uw mond bedekt, de woonruimtes verluchten, uw handen na elke hoest wassen, het delen van voorwerpen vermijden, oppervlakken desinfecteren, het toilet na de stoelgang schoonmaken.

 

Als u van plan bent om te reizen:

Voor het meest recente reisadvies kijkt u op de website van de FOD Buitenlandse Zaken. De reisadviezen worden voortdurend bijgewerkt om reizigers in staat te stellen de juiste beslissingen te nemen. Reizen naar plaatsen waar het virus (nog) niet is gedetecteerd werd, is veilig. Heb je reisplannen naar ergens waar er een epidemie heerst, is de kans nog altijd klein dat je het virus oploopt. Al vallen je vakantieplannen wellicht in het water, omdat veel zal gesloten zijn.

 

Wat is Reuma?

Reuma is een verzamelnaam voor circa 200 reumatische ziekten  waarbij ontstekingen van spieren, pezen, gewrichten, botten en/of inwendige organen op de voorgrond staan.
Deze reumatische ziekten kunnen worden onderverdeeld in vier groepen:

 

 

 

· Artritis: een gewrichtsontsteking
Een gewricht is gezwollen, pijnlijk, beperkt in beweeglijkheid, stijf (met name ’s ochtends) en warm (slechts zelden rood). Artritis kan door vele oorzaken ontstaan. Jicht en reumatoïde artritis zijn voorbeelden  van artritis.

· Artrose: gewrichtsslijtage
Dit is het gevolg van kapot/afgesleten kraakbeen dat de uiteinden van de botten bekleedt. Dit leidt tot pijn, stijfheid, verminderde beweeglijkheid en soms ook tot ontsteking van de gewrichten.

· Weke delen reuma
Dit zijn reumatische ziekten van pezen, zoals peesaanhechtingen, banden, slijmbeurzen en spieren, bijvoorbeeld een tenniselleboog of een pijnlijke schouder.

 

· Bindweefselziekten of systeemziekten
Naast gewrichtsontstekingen kunnen ook ontstekingen van ogen, bloedvaten, huid en interne organen optreden. Voorbeelden van bindweefselziekten zijn lupus (SLE), sclerodermie, Sjögren-syndroom, polymyositis, dermatomyositis, vasculitis en Mixed Connective Tissue Disease (MCTD).

 

Wat is de Reuma Clinic?

 

 

De diagnose en de behandeling van is teamwerk.  Volgende hulpverleners  spelen een belangrijke rol bij de behandeling van reuma:

 

 

 

 

De reumatoloog zal u vragen naar uw klachten en  u onderzoeken. Soms is extra onderzoek nodig, zoals bloed- en urinecontrole,  röntgenfoto’s, echografie en /of scans. Op basis van al deze elementen krijgt u een diagnose. De reumatoloog stelt  u een behandeling voor en bespreekt het mogelijke verloop van uw aandoening.  Meestal moet u daarvoor verschillende keren bij een reumatoloog langsgaan. Veel reumatische ziekten zijn niet zo ernstig en makkelijk te behandelen. Andere reumatische aandoeningen zijn blijvend (chronisch). Deze ziekten hebben vaak een wisselend verloop en moeten langdurig worden behandeld.

 

 

Vaak is de huisarts de eerste hulpverlener die aan reuma denkt. De huisarts verwijst u door naar de reumatoloog Later kan de huisarts met adviezen van de reumatoloog de bloedcontroles overnemen.

 

 

Mensen met reuma doen er goed aan regelmatig te bewegen. Het maakt de botten en spieren sterk en de gewrichten soepel. De gewrichten raken niet meer beschadigd door beweging. Een revalidatie-arts of een kinesist geeft advies over beweegactiviteiten De kinesitherapeut helpt bij het uitvoeren van oefeningen op De kinesist geeft tips over oefeningen die men thuis kan uitvoeren. Hij kan ook een persoonlijk schema samenstellen, dat rekening houdt met het advies van de arts. Deze geeft hiervoor het nodige voorschrift.

 

 

 

Een ergotherapeut helpt de patiënt omgaan met eventuele beperkingen die men ondervindt bij het dagelijkse leven. Hij zoekt samen met de patiënt naar oplossingen. De ergotherapeut geeft tips over hulpmiddelen.

Tijdens de ergotherapie verneemt u welke bewegingen en houdingen in het dagelijkse leven schadelijk kunnen zijn en waarom. U leert schadelijke bewegingen te vermijden door uw lichaam minder te belasten en hulpmiddelen te gebruiken.  Centraal staat uw individuele situatie.

 

Alle dagbehandelingen (o.a.infuzen) en opnames gebeuren in het Heilig Hartziekenhuis, Mechelsestraat 24, 2500 Lier.