2. Voorbereiding van uw operatie

 

2.1 Afspraak voor de operatie

De afspraak voor uw operatie wordt gemaakt met het secretariaat van de Ortho-Clinic via ( 03 480 35 82

Bij het plannen van uw operatie geeft u best uw kamerkeuze door. Dit zorgt ervoor dat men bij de opnameplanning in het ziekenhuis rekening probeert te houden met uw keuze.

U krijgt dan ook aan afspraak voor een eerste controleraadpleging 3 weken na de ingreep. Tijdens deze raadpleging zullen de haakjes (nietjes) door uw chirurg worden verwijderd.

 

2.2. Voorbereiding van uw ingreep

Wanneer u een operatiedatum hebt afgesproken, kan u beginnen aan de voorbereiding van uw ingreep.

U moet volgende documenten in de informatiebundel invullen, samen met uw (huis)arts:

 

- Medicatielijst. Het is belangrijk dat de anesthesisten, de verpleegkundigen en de chirurg goed weten welke medicatie u neemt en hoeveel u neemt van deze medicatie.

 

- Preoperatieve vragenlijst en de lijst van de ingrepen die u al heeft ondergaan

 

LET OP: Indien u bloedverdunnende medicatie neemt, dient u steeds uw arts te contacteren zodat deze medicatie tijdig kan gestopt worden en indien nodig tijdelijk vervangen wordt door andere medicatie.

 

 

2.3 Vooronderzoeken

Afhankelijk van uw leeftijd en uw medische voorgeschiedenis dient u op voorhand een bijkomend elektrocardiogram (ECG) (maximaal 1 jaar oud) en bloedonderzoek (maximaal 1 maand oud) te verrichten. Ook uw bloedgroep moet op voorhand bepaald zijn.

 

Richtlijnen over welke preoperatieve onderzoeken aangewezen zijn, vindt u op  www.hhzhlier.be/perioperatief beleid.

 

2.4. Preoperatieve screening door de coördinator orthopedie

Om er voor te zorgen dat u optimaal voorbereid bent voor uw ingreep, zal u enkele weken voor de ingreep gezien worden op raadpleging door de coördinator orthopedie. Een afspraak hiervoor in het H. Hartziekenhuis kan gemaakt worden op ( 03 491 27 09

 

De coördinator zal u richtlijnen geven over wanneer en hoe laat u zich moet aanmelden aan de opnamedienst voor uw ingreep.

 

De coördinator zal u ook meedelen vanaf wanneer u niet meer mag eten en niet meer mag drinken om voldoende nuchter te zijn voor de ingreep.

 

Latexallergie. Indien u allergisch bent aan latex dient u dit zo snel mogelijk te melden aan de coördinator en de chirurg.

 

 

2.5. Preoperatieve raadpleging anesthesie.

De operatie waarbij er een knieprothese wordt geplaatst is een ingreep met een matig risico op complicaties.

Om de ingreep onder veilig omstandigheden te laten verlopen, zal de anesthesist u op de preoperatieve raadpleging onderzoeken en screenen naar mogelijks onderliggende aandoeningen.

De anesthesist zal met u de mogelijke opties van de verdoving bespreken en zal u advies geven over welke medicatie u nog mag nemen voor de ingreep.

Om dit vlot te laten verlopen, dient u uw ingevulde bundel mee te brengen, samen met de eventueel reeds uitgevoerde onderzoeken.

Indien deze onderzoeken nog niet uitgevoerd zijn, kunnen deze ook de dag van de preoperatieve raadpleging worden verricht in het H. Hart Ziekenhuis.

 

Bijkomende onderzoeken zoals RX van de longen, een preoperatief consult bij de hart- of longspecialist,..  kan soms bijkomend gevraagd worden door de anesthesist.

 

U kan een afspraak maken voor deze preoperatieve raadpleging anesthesie in het Heilig Hartziekenhuis op ( 03/491.28.26.

 

2.6. Preventiemaatregelen voor infectie

In uw opnamebundel vindt u de brochure “Voorbereiding op uw ingreep”. U dient dit grondig door te nemen en de richtlijnen te volgen.

 

Om de kans op een infectie van uw knieprothese tot een minimum te herleiden, geven we u hier de belangrijkste richtlijnen:

 

Tandhygiëne. Indien u slechte tanden heeft kan u best op bezoek gaan bij een tandarts voor de opname. Meld dit aan uw arts. Slechte tanden kunnen namelijk aanleiding geven tot infectie van uw prothese.

 

Screening Staphylococcus Aureus

De bacterie Staphylococcus Aureus leeft bij ongeveer 30% van de mensen op de huid en in de neus, zonder dat het  problemen geeft.

Wanneer tijdens een ingreep deze kiem op een gewrichtsprothese (zoals een heupprothese) komt, kan dit grote problemen geven. Om de kans op infectie zo klein mogelijk te houden, zal voor de ingreep nagegaan worden of u drager bent van deze kiem.

De coördinator orthopedie zal tijdens het consult met een wattenstaafje een kweek nemen van de neus.

Indien blijkt dat u drager bent van deze kiem zal u door de coördinar verwittigd worden en dient u 5 dagen voor de ingreep bactroban neuszalf te gebruiken en u te wassen met hibiscrub.

 

U dient er ook voor te zorgen dat de huid rond uw knie, bovenbeen en onderbeen droog is zonder wondjes en/of tekens van ontsteking (roodheid, jeuk, …). Bij twijfel raadpleegt u best op voorhand uw huisarts.

 

Om te vermijden dat tijdens de knieoperatie huidhaartjes in de operatiewonde terecht komen, zal de operatiezone onthaard worden. Dit gebeurd op dag van uw opname met een trimmer (tondeuse) op de verpleegafdeling.

 

Preoperatief wassen met ontsmettende zeep (hibiscrub),

Om de kans op infectie van de prothese zo klein mogelijk te houden, raden we u aan om u de avond voor de ingreep en de ochtend van de ingreep te wassen met Hibiscrub.

 

Make-up, nagellak, gelnagels, ringen en piercings moeten op voorhand verwijderd worden.

 

 

2.7. Voorbereiding van uw revalidatie

Het verloop van uw herstel na uw verblijf in het Heilig Hartziekenhuis bespreekt u bij voorkeur reeds vóór de ingreep. Bij ontslag uit het ziekenhuis bent u meestal in staat om met 1 of 2 krukken te stappen en (enkele) trappen te beklimmen.  Praktische zaken worden tijdig met u ingeoefend (in -en uit bed, aankleden, opstaan, autotransfer,…)

 

Krukken bestellen/kopen. Als voorbereiding op het ontslag uit het ziekenhuis bestelt of koopt u krukken via de thuiszorgorganisatie, de apotheker of de bandagist. In het ziekenhuis kunnen deze op de juiste hoogte worden ingesteld zodat er thuis geen aanpassing meer noodzakelijk is.

In het ziekenhuis kan u ook krukken kopen voor 15 euro/paar.

 

Sommige hulpmiddelen (kinetec, …) kunnen u helpen in uw herstelperiode.

 

Indien u moeilijkheden verwacht in de latere thuisopvang regelt u dit best op voorhand met uw familie, vrienden en/of de sociale dienst van de mutualiteit.

Ook de sociaal verpleegkundige van het Heilig Hartziekenhuis kan u hierover informeren en een aantal regelingen treffen zoals maaltijden aan huis, gezinshulp en poetshulp.

 

Zeker indien u verwacht na de opname opvang nodig te hebben, kan u terecht in een revalidatiecentrum (A1-Locomotorische Dienst Heilig Hart Ziekenhuis of buiten het ziekenhuis gesitueerd) of een hersteloord. Dan dient u zo snel mogelijk de sociaal verpleegkundige van ons ziekenhuis te contacteren: mevr. K. Van Dessel 03 491.37.71