SPRINGVINGER

Oorzaak:

Een springvinger of knipvinger ("trigger finger" in het engels) is een veel voorkomende aandoening. Deze blokkage ontstaat door een verdikking in de pees of een te strak ligamentje dwars over de peesschede of een combinatie van beide.

 

 

De aandoening kan aan iedere vinger voorkomen (ook de duim), soms meerdere vingers of aan beide handen.

 

Symptomen:

 Het begint vaak met ongemak aan de basis van de vinger.  Er ontstaat tevens een drukpijnlijke zwelling aan de basis van de vinger (zie tekening). Later ontstaat er een verspringing bij diep buigen en strekken van de vinger door blokkage van de buigpees.

 

 

 Diagnose en onderzoeken:

De diagnose wordt klinisch gesteld, door onderzoek van de arts. Er zijn meestal geen bijkomende onderzoeken nodig.

 

 

Behandeling:

niet operatief

Men kan de zwelling en dus ook het verspringen van de vinger verbeteren met een inspuiting met cortisone rond de pees. Dit geeft meestal een (tijdelijke) verbetering.

 

operatief

Bij blijvende last en hinder kan via een kleine ingreep het dwarse ligamentje geopend worden. Hierdoor zal de pees niet meer verspringen. De operatie wordt door een kleine incisie van een 2-tal cm op de pijnlijke knobbel uitgevoerd. Na de operatie krijgt men een dik verband dat daags na de operatie door de huisarts wordt vervangen. Men mag na de operatie onmiddellijk bewegen met de hand en alle vingers om verstijving te voorkomen. Een controle met verwijderen van de hechtingen is voorzien na 2 weken. Tot dan mag men met de wonde niet in water of vuiligheid komen.

 

 

De ingreep wordt ambulant uitgevoerd onder lokale verdoving of verdoving van de ganse arm.

Mogelijke complicaties zoals infectie, wondprobleem, zenuwletsel, ... komen slechts zelden voor (<1%).

De kans op succes en tevredenheid na de ingreep is groot (>95%).