COLLATERAAL BAND LETSEL

Oorzaak

De knie is een scharniergewricht tussen het bovenbeen en het onderbeen. Er is een binnenste (mediale) en een buitenste (laterale) collaterale band die de knie stabiliseert tegen zijwaartse krachten.

Bij een zijwaartse kracht naar buiten (=varustrauma) ontstaat een buitenste bandletsel en bij een zijwaartse kracht naar binnen ontstaat een binnenste bandletsel.

Afhankelijk van de ernst onderscheiden we 3 graden:

- graad 1: overrekking=  elongatie

-graad 2: gedeeltelijke scheur=  partiële ruptuur

- graad 3: volledige scheur= volledige ruptuur

Door gecombineerde krachten in andere richtingen (bijvoorbeeld een draaikracht) kunnen ook andere gewrichtsbandletsels (kruisbanden, achterste kapsel...) of meniscusletsels optreden.

Bij een knieontwrichting (knieluxatie) zijn per definitie meerdere gewrichtsbanden waaronder beide kruisbanden en collaterale banden gescheurd. Een bloedvatletsel meer bepaald een arterieel letsel in de kniekuil moet uitgesloten worden.

Symptomen:

Symptomen zijn pijn, zwelling en eventueel een instabiliteitsgevoel na een ongeval. Soms heeft de patiënt een krak gevoeld of gehoord.  Afhankelijk van gecombineerde andere gewrichtsbandletsels, meniscus-of kraakbeenletsels zijn er ook bijkomende symptomen van pijn aan binnen-of buitenzijde, gewrichtsblokkage, instabiliteit enz.

 

Diagnose en onderzoeken:

De diagnose wordt gesteld door het klinisch verhaal en het klinisch onderzoek. Belangrijkste is het stabiliteitsonderzoek van de knie door specifieke testen. Door de pijn kan dit soms pas mogelijk zijn na 48uur tot 1 week.  Een bandletsel is zoals andere gewrichtsbandletsels niet zichtbaar op radiografie. Een radiografie dient om botletsels uit sluiten. Een NMR-scan (=MRI) bevestigt de diagnose en kan bijkomende letsels van gewrichtsbanden, meniscus of kraakbeen aantonen of uitsluiten.

 

Behandeling:

Belangrijke opmerking: een bandletsel met of zonder andere letsels is de eerste dagen erg pijnlijk. Hierdoor is het kniegewricht moeilijk te onderzoeken  zeker wat betreft de stabiliteitstesten. Soms is dus een herevaluatie na 48 uur tot 1 week noodzakelijk. De patiënt krijgt dan een drukverband en moet de kie tijdelijk ontlasten met krukken, pijnstilling nemen en  ijs aplliceren. Met uitzondering van breuken en een knieluxatie kunnen alle acute knieletsels veilig op deze manier behandeld worden door iedere basisarts en is een dringende operatie absoluut niet aan de orde.

 

Geïsoleerde letsels van de mediale band (MCL) worden meestal niet-operatief behandeld. Ze helen meestal spontaan over een periode van 3 maanden. Vaak wordt een kniebrace gegeven om de knie te stabiliseren en zo de MCL te laten helen. Rust, ijs en hoogstand zal in de acute fase beterschap geven. Bij de revalidatie wordt vaak een kinesist in geschakeld.

Bij ernstige instabiliteit of bijkomende letsels (scheuren van andere knieligamenten) zal men de mediale band (MCL) herstellen. Dit gebeurt steeds met een open operatie en de dag na de operatie mag de patiënt naar huis.

Afhankelijk van de bijkomende letsels zal de revalidatie 3 tot 6 maanden duren.

 

Mogelijke complicaties zoals knieverstijving, infectie, wondprobleem, zenuwletsels, ... komen slechts zelden voor (<1%).